Adresa de email

3 + 0 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modele din legislatia romaneasca in luna septembrie 2011

Decizie privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
  • Monitorul Oficial nr. 0670 din 20 Septembrie 2011
  • Actul nr. 248 din 01 Septembrie 2011
  • Emitent: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Ordin pentru aprobarea modelului contractului de finanţare a lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi modernizări efectuate la unităţile de asistenţă socială şi medico-socială, realizate în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate.
  • Monitorul Oficial nr. 0665 din 19 Septembrie 2011
  • Actul nr. 2071 din 07 Septembrie 2011
  • Emitent: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
AnunturiLegislatie

Codul fiscal actualizat 2011 Impozit pe profit

Codul fiscal actualizat 2011. Sectiunea "Impozit pe profit" actualizata la data de 7 octombrie 2011.

 

Modele din legislatia romaneasca in luna septembrie 2011

Aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere in RNADA. Modelul contractului de finanţare a lucrarilor de constructii.

 

Modele permise de pescuit sportiv

Ordin privind aprobarea regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.

 

Modele liste electorale, modelul buletinului de vot, modele ştampile

HGR 748/2011 pentru aprobarea modelul timbrului autocolant, modelele listelor electorale, modelul buletinului de vot, modelele ştampilelor electorale.

 

Modele procese verbale de contraventie Ministerul Culturii

Ordin privind aprobarea modelului legitimaţiei persoanelor împuternicite şi a modelelor proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

 

Declaratii fiscale