Adresa de email

8 + 5 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modele de la A la Z

Modele / Modele de la A la Z / Contracte

Contract auto model

Primul model de contract auto este contractul de vanzare cumparare auto, utilizat si solicitat totodata de serviciile politiei pentru inmatricularea autovehiculelor. In cazul in care vindeti sau cumparati un autoturism va recomandam sa utilizati acest model de contract. Dupa salvarea acestuia pe calculatorul dvs. il puteti lista dupa care il completati cu datele solicitate in formular.
 

descarca contract auto

Al doilea formular de contract este modelul unui contract utilizat in cazul serviciilor de transport auto.

"CONTRACT DE TRANSPORT AUTO model
                              
          I. PARTILE CONTRACTANTE
          Art.1
          Societatea comerciala ............... cu sediul in .............. inregistrata la Registrul Comertului .............. sub nr. ..............., avand contul numarul ....... deschis la Banca ........................, codul fiscal nr. ......... prin reprezentantii legali ..........................., in calitate de EXPEDITOR
          si
          Societatea comerciala ............... cu sediul in .............. inregistrata la Registrul Comertului .............. sub nr. ............ avand contul numarul ............ deschis la Banca ............................., codul fiscal nr. ......... prin reprezentantii legali ............................., in calitate de CARAUS,
        

          II. OBIECTUL CONTRACTULUI
          Art.2
          Obiectul contractului consta in transportul de catre caraus a marfurilor prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul contract.
          Transportul va fi asigurat cu mijloace de transport  .............. in perioada ......... incepand cu data de .......... pana la data de ................. la destinatar ............. locul ....................
          Art.3
          Expeditorul va preda marfurile iar carausul le va lua in primire la data de .............
        
          III. OBLIGATIILE PARTILOR
          Art.4
          Expeditorul se obliga:
          a) sa intocmeasca scrisoarea de trasura;
          b) sa insereze obligatoriu in scrisoarea de trasura:
          - natura, greutatea, masura sau numarul marfurilor de transportat si daca marfurile sunt in lazi sau pachete, calitatea marfurilor, numarul si sigiliile puse;
          - numele expeditorului cu indicarea sediului;
          - numele si sediul carausului;
          - locul de destinatie si persoana destinatarului cu toate datele de indentificare, cu mentiunea daca scrisoarea de trasura este la ordin sau la purtator;
          - cheltuielile de transport si sumele datorate carauoului pentru expediere, inclusiv celelalte cheltuieli adiacente cu nominalizarea acestora;
          - timpul in care trebuie sa fie efectuat trasportul pe calea ferata, daca trebuie facut cu rapiditate;
          - orice alte prevederi asupra carora partile au convenit.
          c) sa incredinteze carauoului actele de vama si alte acte necesare potrivit naturii marfurilor si anume  ......................................................
          Art.5
          Carausul se obliga:
          a) sa transporte marfurile prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul contract;
          b) sa ia in primire marfurile conform mentiunilor inserate in scrisoarea de transport; daca nu se mentioneaza vreo rezerva cu privire la starea marfurilor este prezumat ca acestea nu prezinta vicii de ambalare;
          c) sa predea marfurile destinatarului la termenul de  ............................;
          d) sa restituie expeditorului un exemplar de scrisoare de transport pe care a semnat-o, fapt ce confirma ca lucrurile se afla in posesia carausului, fiind raspunzator de ele;
          e) sa raspunda de pierderea sau deteriorarea marfurilor care i-au fost incredintate spre transport din momentul in care le primeste si pana la acela al predarii lor destinatarului; carausul este exonerat de raspundere daca probeaza ca pierderea sau deteriorarea a fost cauzata de forta majora sau de caz fortuit ori de fapta culpabila a expeditorului sau a destinatarului sau chiar de viciul propriu al marfurilor.
                 
IV. PRIVILEGIUL CARAUSULUI
          Art.6
          Carausul are drept de retentie asupra marfurilor transportate pana cand primeste pretul convenit pentru transportul efectuat.
          Carausul are drept de retentie asupra marfurilor daca nu i s-a restituit exemplarul scrisorii de transport semnat de el.
          Carausul are deci privilegiul asupra marfurilor transportate pana la predarea lor destinatarului.
        
          V. RISCUL PIEIRII MARFURILOR
          Art.7
          Riscul pieirii marfurilor este suportat de caraus dupa ce acesta a luat in primire marfurile, chiar daca scrisoarea de trasura nu a fost intocmita de expeditor.
        
          VI. RISCURILE TRANSPORTULUI
          Art.8
          Daca din caz fortuit sau forta majora, transportul este impiedicat sau intarziat peste termen, carausul trebuie sa-l instiinteze imediat pe expeditor care are dreptul de a rezilia contractul, platind cheltuielile facute de caraus pana in acel moment.
          Art.9
          Cand in timpul transportului se produce imprejurarea din cauza de forta majora sau caz fortuit, carausul va inotiinta pe expeditor, avand dreptul la plata pretului proportional cu drumul parcurs.
        
          VII. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA
          Art.10
          Pretul transportului este de .......... lei si va fi achitat la data de ............ cu dispozitie de plata (cec, numerar) in contul carauoului numarul ......... deschis la Banca ...........
        
          VIII. DURATA TRANSPORTULUI
          Art.11
          Transportul se efectueaza in perioada................
        
          IX. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DESTINATARULUI
          Art.12
          Dupa ajungerea marfurilor la destinatie sau dupa trecerea zilei in care acestea trebuiau sa ajunga, destinatarul este de drept sa exercite toate drepturile derivand din contractul de transport printre care:
          a) predarea marfurilor si a scrisorii de transport;
          b) despagubiri pentru intarziere sau pentru degradarea marfurilor;
          c) sa verifice starea marfurilor chiar cu expertii dar pe cheltuiala sa.
          Art.13
          Destinatarul are obligatia sa plateasca tot ceea ce se datoreaza carausului pentru transportul asigurat dupa mentiunile din scrisoarea de transport.

          X. STINGEREA RASPUNDERII CARAUSULUI
          Art.14
          Stingerea raspunderii carausului va avea loc prin predarea marfurilor si respectiv primirea acestora, fara rezerva de catre destinatar.
          Art.15
          Actiunea contra carausului pentru pierderea partiala sau degradarea marfurilor, continua sa existe pe un termen de ....... zile de la primirea marfurilor iar ca exceptie, si dupa acest moment, daca anumite imprejurari dovedite atesta ca degradarile sau pierderile nu au putut fi constatate la momentul predarii-primirii.

          XI. SCRISOAREA DE TRASURA
          Art.16
          Inscrisul constatator al contractului este scrisoarea de transport intocmita de catre expeditor, semnata de caraus si potrivit formularelor existente, la dispozitia fiecarui caraus.
          Partile pot anexa la scrisoarea de trasura o nota in care sunt prevazute obligatiile suplimentare asumate de fiecare parte si care nu au putut fi mentionate in imprimatul tipizat.

          XII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
          Art.17
          Depasirea termenului convenit de parti pentru efectuarea transportului atrage pierderea unei parti din pretul cuvenit carausului, proportional cu durata intarzierii.
          Art.18
          Daca intarzierea a durat indoit fata de timpul hotarat, carausul pierde intregul pret.
          Art.19
          Carausul poate fi obligat si la repararea daunelor cauzate de intarziere.
          Art.20
          In caz de neindeplinire a obligatiei de plata a pretului, se vor plati penalitati de intarziere de ...% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

          XIII. FORTA MAJORA
          Art. 21
          Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

          XIV. LITIGII
          Art.22
          Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila.
          Art.23
          Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente.

          Prezentul contract s-a incheiat azi .............. in  ..............exemplare.
        
           EXPEDITOR,                                    CARAUS," 

 

Modele similare

 

Comentarii (414)


Data si ora adaugarii: 2019-09-20 18:39:15


Acheter Cialis Pas Cher En Ligne Tadalafil 20mg Buy Cialis E Colesterolo [url=http://rxasian.com]online pharmacy[/url] Amoxicillin Side Effects Positives


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2019-06-08 14:38:30


Florida Georgia Line is my favourite country music band. Headliners Brian Kelley and Tyler Hubbard are those guys that can make anyone sing along. It\'s the reason I like to attend their shows. And - that\'s surprisingly wonderful - in 2019 they have CAN\'T SAY IT AIN\'T COUNTRY TOUR which covers all the US towns and cities. For tickets info visit [url=https://fgltour.com]https://fgltour.com[/url].


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2019-06-07 22:08:37


Florida Georgia Line is my favourite contry band. Headliners Brian Kelley and Tyler Hubbard are those people that could make anyone sing along with them. It\'s the reason I like to attend their shows. And - that\'s surprisingly wonderful - in 2019 they have CAN\'T SAY IT AIN\'T COUNTRY TOUR which covers all the US cities and towns. For more information visit Florida Georgia Line Tour Dates.


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-04-21 00:48:05


Priligy 60 Mg Price Amoxicillin 2 Grams Clomid 100mg Posologie cialis 5 mg best price usa Buy Tadacip Cipla Exercises To Last Longer


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-28 18:06:35


critical essays writing a critical review essay essays pay for college essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-26 05:21:37


essay writing 7th grade biomes write essays essay writing kids critical essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-16 23:04:23


Stendra Avanafil Erectile Dysfunction Cash Delivery In Internet Aylesbury Vale Amoxicillin And Coumadin cialis Prix Cytotec 200 Mg


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 19:27:42


geography homework help help me with my homework homework help homework help online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 18:55:28


assignment help in australia research essay do my apa citation research report check into cash fast payday loan best online payday loans cash advance lenders free sex cam chat fetish cams free sex cam chat free sex cam chat easy online payday loans small online payday loans easy loans instant loans online chat sex free sex chat free sex chat chat sex cam girl porn cam sites cam sites cam sites same day payday loans online no credit check payday loan online payday loans instant approval same day payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 17:19:43


same day loans pay day loan money fast 500 fast cash


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 16:29:03


car insurance comparison auto insurance quotes comparison car insurance quote car insurance quotes in georgia


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 12:52:53


custom research paper writing services help with assignment writing write my paper write my papers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 10:17:43


loans online guaranteed approval no credit loans poor credit loans credit loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 10:06:43


assignment help service write my paper for me write my paper for me buy research paper online porn live chat webcam masturbation webcam sluts web cam nude free online sex chat cam sites cam sites free webcams


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-11 03:07:04


bad credit loans guaranteed approval express cash advance immediate loan credit loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 22:34:03


money lender installment loans direct lenders private lenders money lenders


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 22:12:56


personal loans low interest emergency loan emergency loans emergency loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 12:58:16


auto insurance companies 2017 cheap full coverage auto insurance cheap auto insurance in florida cheap auto insurance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-10 04:23:09


car insurance quote auto insurance quote car insurance quote online triple aaa car insurance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 10:59:21


personal loans unsecured personal loans online personal loans online personal loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-09 02:31:06


paper writing service writing argumentative paper writing services write my paper reviews


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 22:16:30


best car insurance companies best car insurance companies best car insurance companies 2018 top rated auto insurance companies


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 19:27:28


loans today installment loans no credit check installment loans installment loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 15:49:25


allstate insurance claims cheapest car insurance in florida online car insurance instant quote online car insurance instant quote


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 04:17:19


best car insurance companies best car insurance best car insurance best car insurance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 01:07:02


payday loans no credit check same day no credit check payday loans instant approval payday loan no credit no credit check payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-08 00:43:37


auto insurance quotes car insurance rates by state auto insurance quotes insurance quotes auto


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 23:25:36


auto insurance quote auto insurance quotes comparison auto insurance quotes car insurance florida quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 16:20:35


essay writing services critical thinking problem solving help writing paper proofreading services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 10:01:15


loan cash same day payday loans online need money now cash loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 02:03:11


loans no credit check how to get a loan with no credit dental loan direct lending


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-07 01:51:46


write my paper for me paragraph writing custom papers write my paper for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 15:40:14


auto insurance quotes insurance quotes auto auto insurance quotes online auto insurance quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 11:12:04


fast cash advance bad credit car loan advance payday money lending


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 02:02:00


high quality article writing service essay writing services essay writing services college essay writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-06 00:20:32


loan site loan application online loan online loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 16:14:32


payday loan places loan application loan application online loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 15:16:35


auto insurance quotes auto insurance quotes online auto insurance quotes car insurance quotes


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 15:07:38


instant payday loan lenders installment loans direct lenders online loans specialized loan services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 14:44:43


write my essay for me college essay outlines essays essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 09:33:03


loans las vegas nv first payday loan payday loans new orleans easy money payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-05 06:24:27


1 hour loan loans no faxing payday loan payday loans no fax


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 21:46:04


personal loan apply online loans instant approval payday loans instant approval online loans bad credit instant approval


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 19:28:10


homework done for you write my paper for me term paper term paper quick loans payday loans online payday advance quick loans direct lenders payday loans direct payday lenders online payday lenders direct direct payday lenders online online payday advance getting a loan cash advance loan emergency loans no credit check payday loan lenders cash payday loans online direct lenders of loans payday advance online payday loans no credit check payday loans for bad credit payday loans bad credit payday loans for bad credit paper writing essay writing paper writing service help me to do my homework college essays buy essays buy essays german homework help


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 16:08:44


write my paper write my paper for me write my custom paper write my paper for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-04 08:35:44


essays online on writing the college application essay internet argumentative essay essays


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-03 20:43:47


write a research paper essay japanese write a research paper essay writing rules


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-03 06:01:02


essay writing essay writing help writing an essay writing my essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-03 02:06:23


loan cash easy money payday loans cash loans cash loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-02 06:25:54


write my paper for me paper writing pay for paper writing https://writemypaperforme.us.com - write my paper for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 18:30:58


free live porn chat free sex chat cams free sex video chat free sex cam chat free xxx webcams adult chat web cam adult hot porno show help writing college essays essay writing online math homework help writing my essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 13:33:30


loans for bad credit loans for bad credit how to get a payday loan online small loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 12:43:56


small payday loans payday loans on line payday advance loans payday advance loans best payday loans online best payday loans online payday loan online small online payday loans payday loan direct lender payday loan direct lender payday loan direct lender direct lender loans essay writing service best essay writing service best essay writing service best essay writing service adult webcam webcam amateur bbw webcam hot webcam girls


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 12:20:46


research essay research papers buy research paper cheap research report buy an essay buy essay online buy essays online help with essay best payday loans online the best online payday loans the best online payday loans small online payday loans payday loan no credit check bad credit bad credit loans direct lenders bad credit payday loans direct lenders essay writing homework math help dissertation writing assignment writing services uk college essay writers common application essay prompts common application essay prompts common application essay prompts


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 09:48:30


loan application online online loan loan service online loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 08:20:47


loan interest rates easy loans no credit check loans with no credit check personal loan no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-02-01 04:33:43


online personal loans best online loans instant approval easy money payday loan loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-31 18:52:01


essay paper writing service help me write my paper help me write my bio help me write my paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-31 15:57:39


payday lenders personal loans personal loans what is an installment loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-31 14:20:54


personal loans unsecured payday money cheap personal loans personal loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-31 03:04:42


payday loans direct lender payday faxless fast cash loan payday loans online direct lender direct lender payday loans cheap research papers common application essay prompts macroeconomics homework help common application essay prompts best payday loans online best payday loan online best payday loans best payday loans online sex chat chat sex sex chat sex chat free adult sex chat adult cam sites adult cam sites adult webcam sites


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-31 02:02:33


cash advance loan cash advance loan cash advance loan online payday loans utah


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-30 10:57:34


webcam sluts webcam masturbation free adult cam to cam webcam dildo free sex cams sex chat sex chat sex chat college essay help college application essay college application essay college application essay online payday loan application no credit check payday loan cash advance loan payday loans no credit check cam sites adult video chat cam sites webcam pussy online payday advance loan easy payday loans small payday loans online pay day loans same day payday loans online same day payday loans online best online payday loans same day payday loans online guaranteed payday loans payday loans lenders payday loans lenders guaranteed payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-30 02:10:15


bad credit payday loans direct lenders best cash loan quick cash loans bad credit payday loans direct lenders illustration essay algebra homework help online illustration essay psychology essays web cam pussy adult webcams adult cam sites adult cam sites sex chat free free chat rooms free chat rooms webcam room term paper homework help ri maths online homework write a paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-29 19:45:37


online auto insurance quotes triple a car insurance cheap auto insurance cheapest auto insurance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-29 18:13:23


payday loans no credit check quick loans payday loans for bad credit cash advance lenders essay writing writing my essay my math homework online essay writing direct lenders of loans pay day lenders pay day lenders payday loan lenders chat sex chat sex sex chat free sex cams cash advance loan no credit check loan payday loans online no credit check best payday loans online online payday loans direct lenders online loans direct lenders direct payday loan lenders payday advance loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-29 15:16:11


research essay write my research paper research essay research essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-29 09:04:02


payday loan in las vegas cash in 1 hour advance loan cash advance loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-29 04:57:12


help writing buy papers online creative thinking problem solving https://writemypaper.us.com - write my paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-28 23:05:17


help writing term paper write a term paper english term paper term paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-28 21:16:56


write my paper pay someone to write papers admission essay writing service write my custom paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-28 18:18:22


term paper writer term papers term paper writer https://termpaper.us.com - term paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-28 17:13:07


write essays for me essays write essays 5 paragraph essay writing


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-28 17:03:20


best car insurance rates compare the market car insurance cheap auto insurance cheap auto insurance in florida


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-28 04:47:34


advance payday loan advance payday loan advance payday loan payday loans now


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-28 02:41:39


research essay college essay on diversity writing a descriptive essay buy research papers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-28 01:00:33


direct lender payday loans payday loans online direct lender direct lender payday loans payday loans online direct lender cam sites cam sites cam sites nude show college essay writer homework help college application essay college application essay college essay research paper college paper dissertation writing help uk


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-27 23:56:48


no fax payday loan payday loan online loans direct payday loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-27 19:51:47


loans online bad credit small payday loans easy payday loans online easy payday loans college essay help website to help with math homework college essay help dissertation review service bad credit payday loans direct lenders online payday loans for bad credit instant payday loans online payday loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-27 11:14:25


best payday loans online online payday loans instant approval payday loans no credit check best payday loans online small payday loans get a loan payday advance loans small payday loans bad credit loans direct lenders online payday loans best payday loans online best online payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-27 04:06:19


no fax payday loan payday loan money to lend payday loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-27 02:03:48


guaranteed payday loans for bad credit credit check small loans for bad credit loans no checking account required


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-27 01:39:38


chat sex sex chat sex chat adult webcams research papers research essay online essay essay help payday lenders direct direct lender payday loans payday loan direct lenders direct payday lenders online do my math homework online motivate me to do my homework illustration essay doing literature review payday loan direct lenders direct payday loan lenders best cash loan online payday loans loans online payday loans online payday loans for bad credit cash loans instant online payday loan easy payday loans online instant online payday loan best cash loans online slut chat cam sites cam sites cam sites


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-26 13:51:38


research paper essay writing homeschool top essay writing websites research essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-26 11:45:30


cash advance lenders loan cash cash advance lenders loan cash guaranteed payday loans payday advance loans guaranteed payday loans instant payday loans writing your college essay research essay pay for math homework research essay loans online getting a loan cash loans payday advance payday lenders direct payday loan direct lenders direct payday lenders payday lenders direct


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-26 10:15:13


help on homework argument essay argument essay essay writer


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-26 05:17:31


loans in texas payday loans online no credit check pay day lender cash loans today


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-26 04:35:55


illustration essay illustration essay statistics homework help online essay help buy essays buy essays homework help online buy essays easy loans easy loans easy loans payday loans online no credit check free sex cam chat sex chat free free webcam sex chat sex chat free best essay writing service paper writing service uk dissertation help buy essay australia short term loans direct lenders best payday loans online payday loan direct lenders cash advance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-26 04:19:47


payday loans online payday loans online small loans no credit check payday loans online no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-25 20:53:08


ideas to write an essay argument essay essay editor https://essaywriter.us.com - essay writer


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-25 16:34:49


freelance writers paper writing write my paper for me write papers for me


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-25 09:10:24


essay writer essay writing directions teacher marked essays teachers essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-25 06:54:23


western union loan online payday advances advance payday loan fast cash advance


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-25 03:12:32


writing services best quality essay writing service write my paper write my paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-25 03:12:28


quick loans 100 approval instant payday loans quick loans 100 approval no credit check loans do my apa citation homework help history school papers essay writer small payday loans guaranteed payday loans instant loans online small payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-24 23:21:34


write my research paper write my research paper buy research papers https://researchessay.us.com - research essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-24 18:53:37


cash advance usa online payday advance express cash advance payday loan direct lenders


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-24 04:07:03


essay writer the best college essays essay maker the help movie essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-24 03:40:52


argument essay easy argumentative essay write an argumentative essay write descriptive essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2018-01-23 23:20:19


advance payday payday advance personal loans online loan help


Comentariu adaugat de:

 

Adauga un comentariu


   
Nick    
   
Comentariu    
   
CAPTCHA Image
Scrieti textul din imaginea de mai sus *
Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii
   

Ultimele stiri si evenimente

Model controversat de cizme la moda

Moda aduce o noutate in fiecare sezon, fie ca vorbim de vara sau iarna, designerii gasesc ceva care sa socheze, care sa atraga atentia si, totodata, sa faca valuri printre impatimitii modei. Iarna aceasta cizmele jambiere sunt un deliciu. [ detalii... ]

 

Modelele de motoare mici ii cuceresc pe constructorii auto

Constructorii auto sunt cuceriti de motoarele mici care echipeaza noile modele auto. Consum mic dar putere mare, acestea sunt itemurile pe care trebuie sa mizeze constructorii pentru a-i cuceri pe potentialii cumparatori. Capacităţi [ detalii... ]

 

Volan pe dreapta la modelele Dacia Sandero

Dacia incearca versiunea cu volan pe partea dreapta. Producatorul auto Renault a decis ca in Romania, la Mioveni, Dacia Sandero sa fie fabricat si cu volan pe partea dreapta. Este clar ca optiunea cu volan pe partea dreapta este [ detalii... ]

 

Modelul Duster este cerut de Marea Britanie

Cererea pentru modelele Dacia Duster este crescanda in tinutul englezilor, inregistrandu-se peste 1.000 de precomenzi pentru acest model in Marea Britanie. Oficial Duster nua fost lansat in Marea Britanie dar cererea este [ detalii... ]

 

Modelele Fiat, Opel si Peugeot si-ar putea uni fortele

Modelele Fiat, Opel si Peugeot si-ar putea uni fortele si ar putea cosntitui o singura companie are sa reprezinte o forta mai mare pe piata auto. Directorul general al Fiat, Sergio Marchione, a propus recent fuziunea grupului cu PSA Peugeot [ detalii... ]

 
     

     

     

    Declaratii fiscale