Adresa de email

4 + 0 =


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modele de la A la Z

Modele / Modele de la A la Z / Contracte

Contract auto model

Primul model de contract auto este contractul de vanzare cumparare auto, utilizat si solicitat totodata de serviciile politiei pentru inmatricularea autovehiculelor. In cazul in care vindeti sau cumparati un autoturism va recomandam sa utilizati acest model de contract. Dupa salvarea acestuia pe calculatorul dvs. il puteti lista dupa care il completati cu datele solicitate in formular.
 

descarca contract auto

Al doilea formular de contract este modelul unui contract utilizat in cazul serviciilor de transport auto.

"CONTRACT DE TRANSPORT AUTO model
                              
          I. PARTILE CONTRACTANTE
          Art.1
          Societatea comerciala ............... cu sediul in .............. inregistrata la Registrul Comertului .............. sub nr. ..............., avand contul numarul ....... deschis la Banca ........................, codul fiscal nr. ......... prin reprezentantii legali ..........................., in calitate de EXPEDITOR
          si
          Societatea comerciala ............... cu sediul in .............. inregistrata la Registrul Comertului .............. sub nr. ............ avand contul numarul ............ deschis la Banca ............................., codul fiscal nr. ......... prin reprezentantii legali ............................., in calitate de CARAUS,
        

          II. OBIECTUL CONTRACTULUI
          Art.2
          Obiectul contractului consta in transportul de catre caraus a marfurilor prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul contract.
          Transportul va fi asigurat cu mijloace de transport  .............. in perioada ......... incepand cu data de .......... pana la data de ................. la destinatar ............. locul ....................
          Art.3
          Expeditorul va preda marfurile iar carausul le va lua in primire la data de .............
        
          III. OBLIGATIILE PARTILOR
          Art.4
          Expeditorul se obliga:
          a) sa intocmeasca scrisoarea de trasura;
          b) sa insereze obligatoriu in scrisoarea de trasura:
          - natura, greutatea, masura sau numarul marfurilor de transportat si daca marfurile sunt in lazi sau pachete, calitatea marfurilor, numarul si sigiliile puse;
          - numele expeditorului cu indicarea sediului;
          - numele si sediul carausului;
          - locul de destinatie si persoana destinatarului cu toate datele de indentificare, cu mentiunea daca scrisoarea de trasura este la ordin sau la purtator;
          - cheltuielile de transport si sumele datorate carauoului pentru expediere, inclusiv celelalte cheltuieli adiacente cu nominalizarea acestora;
          - timpul in care trebuie sa fie efectuat trasportul pe calea ferata, daca trebuie facut cu rapiditate;
          - orice alte prevederi asupra carora partile au convenit.
          c) sa incredinteze carauoului actele de vama si alte acte necesare potrivit naturii marfurilor si anume  ......................................................
          Art.5
          Carausul se obliga:
          a) sa transporte marfurile prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul contract;
          b) sa ia in primire marfurile conform mentiunilor inserate in scrisoarea de transport; daca nu se mentioneaza vreo rezerva cu privire la starea marfurilor este prezumat ca acestea nu prezinta vicii de ambalare;
          c) sa predea marfurile destinatarului la termenul de  ............................;
          d) sa restituie expeditorului un exemplar de scrisoare de transport pe care a semnat-o, fapt ce confirma ca lucrurile se afla in posesia carausului, fiind raspunzator de ele;
          e) sa raspunda de pierderea sau deteriorarea marfurilor care i-au fost incredintate spre transport din momentul in care le primeste si pana la acela al predarii lor destinatarului; carausul este exonerat de raspundere daca probeaza ca pierderea sau deteriorarea a fost cauzata de forta majora sau de caz fortuit ori de fapta culpabila a expeditorului sau a destinatarului sau chiar de viciul propriu al marfurilor.
                 
IV. PRIVILEGIUL CARAUSULUI
          Art.6
          Carausul are drept de retentie asupra marfurilor transportate pana cand primeste pretul convenit pentru transportul efectuat.
          Carausul are drept de retentie asupra marfurilor daca nu i s-a restituit exemplarul scrisorii de transport semnat de el.
          Carausul are deci privilegiul asupra marfurilor transportate pana la predarea lor destinatarului.
        
          V. RISCUL PIEIRII MARFURILOR
          Art.7
          Riscul pieirii marfurilor este suportat de caraus dupa ce acesta a luat in primire marfurile, chiar daca scrisoarea de trasura nu a fost intocmita de expeditor.
        
          VI. RISCURILE TRANSPORTULUI
          Art.8
          Daca din caz fortuit sau forta majora, transportul este impiedicat sau intarziat peste termen, carausul trebuie sa-l instiinteze imediat pe expeditor care are dreptul de a rezilia contractul, platind cheltuielile facute de caraus pana in acel moment.
          Art.9
          Cand in timpul transportului se produce imprejurarea din cauza de forta majora sau caz fortuit, carausul va inotiinta pe expeditor, avand dreptul la plata pretului proportional cu drumul parcurs.
        
          VII. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA
          Art.10
          Pretul transportului este de .......... lei si va fi achitat la data de ............ cu dispozitie de plata (cec, numerar) in contul carauoului numarul ......... deschis la Banca ...........
        
          VIII. DURATA TRANSPORTULUI
          Art.11
          Transportul se efectueaza in perioada................
        
          IX. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DESTINATARULUI
          Art.12
          Dupa ajungerea marfurilor la destinatie sau dupa trecerea zilei in care acestea trebuiau sa ajunga, destinatarul este de drept sa exercite toate drepturile derivand din contractul de transport printre care:
          a) predarea marfurilor si a scrisorii de transport;
          b) despagubiri pentru intarziere sau pentru degradarea marfurilor;
          c) sa verifice starea marfurilor chiar cu expertii dar pe cheltuiala sa.
          Art.13
          Destinatarul are obligatia sa plateasca tot ceea ce se datoreaza carausului pentru transportul asigurat dupa mentiunile din scrisoarea de transport.

          X. STINGEREA RASPUNDERII CARAUSULUI
          Art.14
          Stingerea raspunderii carausului va avea loc prin predarea marfurilor si respectiv primirea acestora, fara rezerva de catre destinatar.
          Art.15
          Actiunea contra carausului pentru pierderea partiala sau degradarea marfurilor, continua sa existe pe un termen de ....... zile de la primirea marfurilor iar ca exceptie, si dupa acest moment, daca anumite imprejurari dovedite atesta ca degradarile sau pierderile nu au putut fi constatate la momentul predarii-primirii.

          XI. SCRISOAREA DE TRASURA
          Art.16
          Inscrisul constatator al contractului este scrisoarea de transport intocmita de catre expeditor, semnata de caraus si potrivit formularelor existente, la dispozitia fiecarui caraus.
          Partile pot anexa la scrisoarea de trasura o nota in care sunt prevazute obligatiile suplimentare asumate de fiecare parte si care nu au putut fi mentionate in imprimatul tipizat.

          XII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
          Art.17
          Depasirea termenului convenit de parti pentru efectuarea transportului atrage pierderea unei parti din pretul cuvenit carausului, proportional cu durata intarzierii.
          Art.18
          Daca intarzierea a durat indoit fata de timpul hotarat, carausul pierde intregul pret.
          Art.19
          Carausul poate fi obligat si la repararea daunelor cauzate de intarziere.
          Art.20
          In caz de neindeplinire a obligatiei de plata a pretului, se vor plati penalitati de intarziere de ...% din suma datorata pentru fiecare zi de intarziere.

          XIII. FORTA MAJORA
          Art. 21
          Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

          XIV. LITIGII
          Art.22
          Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila.
          Art.23
          Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente.

          Prezentul contract s-a incheiat azi .............. in  ..............exemplare.
        
           EXPEDITOR,                                    CARAUS," 

 

Modele similare

 

Comentarii (92)


Data si ora adaugarii: 2017-11-21 19:05:44


buy college essays online college essay buy essays for college write college essays for money


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-20 09:37:00


source More hints loans for bad credit payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-20 03:54:43


how to write a good argument essay essay writing service essay writing service mba essay writing services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-19 08:32:50


unsecured loan with bad credit personal loan options bad credit unsecured personal loan personal loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-18 11:53:18


buy essay without plagiarism buy college essays need help writing a essay order essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-18 06:46:23


buy college essays buy essay online buy essay online cheap college essays help


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 23:24:19


buy college essays buy essay online buy an essay for college buy an essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 19:12:55


order essay online cheap buy essay help on writing essays buy an essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 11:54:48


easy loan site reviews quick loans online fast loans quick payday loans direct lenders


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-17 00:01:22


buy essay online buy essay online buy essay help on essay writing


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-16 23:45:35


online payday loans payday loans online payday loans payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-15 03:26:38


quick loans loans quickly quicken loans https://quickloans.us.com - personal loans quick approval


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-13 16:00:15


buy essay buy essays buy an essay https://buyessay.us.com - order essay paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-12 10:29:55


micro loan short term loans for bad credit direct lender loans best short term loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-12 05:42:51


bad credit personal loans utah personal loans bad credit az bad credit personal loans cash loan with bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-11 13:20:12


webcam sex webcam porn sex webcam free live porn chat


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-10 22:57:51


payday loans online no credit check payday loan online payday loans direct lenders https://paydayloans.us.org/ - payday loans online same day no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-10 22:49:14


quick payday loans of newark quick personal loans quick personal loans with no credit check quick cash loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-10 11:01:44


buy essays online buy essay buy an essay for college https://buyessays.us.com - buy essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-10 06:25:17


loans quick cash personal loan fast fast loans quicken loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-09 21:36:30


buy essay help on essays buy an essay buy essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-09 16:04:58


write my college essay for me buy essay online buy essay online buy essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-09 08:17:51


college essay help online buy essay online buy essay without getting caught buy essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-08 09:05:26


writing a college admissions essay writing college essay college essay prompts university essay help


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-08 04:44:30


essay writing service my paper writer custom essay websites that write essays for you


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-07 03:47:45


website to write essays write my essay for me my thesis essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-06 19:50:13


buy essay without plagiarism college level essay writing college essay editing service writing college essays for money


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-06 05:58:16


short term loans for bad credit 2000 loan short term loan bad credit new payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-06 00:53:02


buy an essay buy essay help in essay writing buy essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-05 05:25:46


writemyessay.us.com write my thesis help me write my essay https://writemyessay.us.com - help me write my essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-05 01:58:35


buy essays online uk buy essay order essay online cheap quick https://buyessays.us.com - buy essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-04 07:26:36


short term loans oklahoma short term cash loans microloan short term loans no credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-03 17:16:27


quick payday loan today quick loans personal loans quick quick loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-03 12:23:37


short term payday loans mobile loans short loans personal loans with bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-01 21:01:21


fast loan personal loans online money loans quick https://shorttermloans.us.com - short term loans oklahoma


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-01 04:56:00


buy essays online need help with essay writing i need help writing my essay buy an essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-01 04:54:09


bad credit personal loans guaranteed online personal loans personal loans for bad credit personal loans columbus ohio


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-11-01 00:14:40


bad credit personal loans utah payday loans bad credit personal loans bad credit bad credit personal loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-31 17:13:20


buy essay writing buy essay writing online buy essay https://buyessay.us.com - buy essay without getting caught


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-26 17:09:30


same day payday loans quick short term loans short loans unsecured loans with bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-26 11:17:35


help with college essays buy college essays college essay service write college essays for money


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-26 02:59:08


webcam sex webcam sex webcam sex https://webcamsex.us.com - webcam sex


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-25 19:19:09


quick personal loans same day quicken loans online quick loans no credit check https://quickloans.us.com - fast loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-20 20:38:46


buy essay writing an essay help buy essay online https://buyessays.us.com - help writing essays for college


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-19 11:05:15


sex chat freesexchat.us.com free adult chat https://freesexchat.us.com - chat rooms


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-19 04:00:48


payday loans online real payday loans online payday loans online lenders https://bestpaydayloansonline.us.com/ - payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-17 22:39:45


payday loans online direct lenders only payday loans online direct lender only Read More Here Recommended Reading


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-17 17:34:17


online payday loans bestpaydayloansonline.us.com payday loans online small payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-17 05:01:44


buy cheap essay Recommended Site essay writing service essay paper writing services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-16 19:15:47


online essay help writing online custom essays essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-16 14:16:54


admission essay writing service best essay writer buy essay online cheap algebra homework answers


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-16 03:43:25


Online Pharmacy No Prescription Canada Priligy 60 Mg Precio Enterococcus Faecalis Treated With Amoxicillin cialis buy online Cialis 2.5 Canada Cytotec 200 РћСљg


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-15 23:47:50


payday loans online payday loans online payday loans online https://paydayloans.us.org/ - online payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-15 09:59:38


online payday loans Check Out Your URL long term payday loans online https://bestpaydayloansonline.us.com/ - payday loans online direct lenders


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-09 10:26:55


legitimate payday loans online las vegas payday loans online payday loans online online payday loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-09 02:02:29


paper writing services paper writing services writing online https://essayonline.us.com - online essay


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-08 21:54:51


assignment define assignment operators essay writing services review https://essaywritingservices.us.com - essay writing service review


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-07 02:47:17


Web Site found here payday loans online no credit check no faxing payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-06 22:22:15


payday bad credit loan bad credit payday loans loans online bad credit direct payday lenders bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-03 18:20:09


college admission essay writing service professional essay writing service essay writing service writing essays services


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-02 19:38:23


essay writing service my paper writer write my essay write my paper


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-10-02 18:46:45


loans online instant online payday loan online loan payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-30 16:53:58


essay writing service essays writing services essays writing services https://essaywritingservices.us.com - essay writing service


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-30 08:57:24


essays writing services best custom essay writing service essay writing service review https://essaywritingservices.us.com - premium assignments


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-27 07:12:59


ONLINELOANS.US.COM payday loan online as explained here https://onlineloans.us.com/ - ONLINELOANS.US.COM


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-26 17:15:16


is homework helpful


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-26 01:12:33


payday loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-25 09:07:40


Web Site


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-24 17:22:28


loans online write my thesis


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-24 01:55:33


Going Here http://writemyessay.us.com/


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-23 09:59:29


cash loan


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-22 02:36:29


quick payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-21 11:00:23


payday loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-20 19:08:05


payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-20 03:34:43


payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-17 23:49:29


loans for bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-17 06:58:35


payday loans online no faxing or credit check


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-16 14:13:00


payday loans online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-15 08:29:03


Bonuses online loans


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-14 18:45:51


colchicine tenormin 50 mg retin-a non prescription tretinoin


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-14 17:15:57


provera


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-14 15:37:43


antabuse wellbutrin hcl advair buy elocon


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-14 09:18:10


generic levitra propecia viagra soft where can i buy levitra online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-14 00:22:51


albuterol buy tadalis cheap plavix generic augmentin


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-13 12:33:58


direct payday lenders bad credit


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-09-11 16:24:48


buy essay online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-06-27 21:55:16


wh0cd198669 Clomid Online Order Furosemide Online


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2017-06-27 08:36:38


wh0cd558820 buy metformin Acyclovir Price


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2016-07-28 13:37:51


Last one to utlizie this is a rotten egg! http://rvjympctdiu.com [url=http://dzaejyeizrp.com]dzaejyeizrp[/url] [link=http://hphkbyzk.com]hphkbyzk[/link]


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2016-07-28 07:32:54


Unelpaalelrd accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance!


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2016-07-27 00:31:56


What I find so inesertting is you could never find this anywhere else. http://wgnzzdpyh.com [url=http://vxrxjhy.com]vxrxjhy[/url] [link=http://plryscczoi.com]plryscczoi[/link]


Comentariu adaugat de:

Data si ora adaugarii: 2016-07-26 01:22:21


WOW! So envy of Fiona! Eviyrtheng looks so yummy! Lucky you!I also could not imagine myself chewing a tongue. Did once, cow's tongue but i just couldn't swallow it.


Comentariu adaugat de:

 

Adauga un comentariu


   
Nick    
   
Comentariu    
   
CAPTCHA Image
Scrieti textul din imaginea de mai sus *
Campurile marcate cu (*) sunt obligatorii
   

Ultimele stiri si evenimente

Model controversat de cizme la moda

Moda aduce o noutate in fiecare sezon, fie ca vorbim de vara sau iarna, designerii gasesc ceva care sa socheze, care sa atraga atentia si, totodata, sa faca valuri printre impatimitii modei. Iarna aceasta cizmele jambiere sunt un deliciu. [ detalii... ]

 

Modelele de motoare mici ii cuceresc pe constructorii auto

Constructorii auto sunt cuceriti de motoarele mici care echipeaza noile modele auto. Consum mic dar putere mare, acestea sunt itemurile pe care trebuie sa mizeze constructorii pentru a-i cuceri pe potentialii cumparatori. Capacităţi [ detalii... ]

 

Volan pe dreapta la modelele Dacia Sandero

Dacia incearca versiunea cu volan pe partea dreapta. Producatorul auto Renault a decis ca in Romania, la Mioveni, Dacia Sandero sa fie fabricat si cu volan pe partea dreapta. Este clar ca optiunea cu volan pe partea dreapta este [ detalii... ]

 

Modelul Duster este cerut de Marea Britanie

Cererea pentru modelele Dacia Duster este crescanda in tinutul englezilor, inregistrandu-se peste 1.000 de precomenzi pentru acest model in Marea Britanie. Oficial Duster nua fost lansat in Marea Britanie dar cererea este [ detalii... ]

 

Modelele Fiat, Opel si Peugeot si-ar putea uni fortele

Modelele Fiat, Opel si Peugeot si-ar putea uni fortele si ar putea cosntitui o singura companie are sa reprezinte o forta mai mare pe piata auto. Directorul general al Fiat, Sergio Marchione, a propus recent fuziunea grupului cu PSA Peugeot [ detalii... ]

 
     

     

     

    Declaratii fiscale